Efemèrides del 24 de febrer


24 de febrer de l'any 1

Regifugium.Festa en commemoració de la fuga de Tarquí (6 de les calendes de març)

24 de febrer de 303

Edicte de Galerius Valerius Maximianus per l'enderrocament dels temples cristians i la crema dels seus llibres

24 de febrer de 304

Decapitat Sant Sergi

Any 616

Mor Ethelbert, rei de Kent


24 de febrer del 842

Charles le Chauve  és a Worms on lliura un diploma a favor de Saint Arnoul de Metz

24 de febrer del 918

Mor Bettone de Sens, bisbe d'Auxerre

Any 1103

Neix Toba, emperador japonès

24 de febrer de 1164

Mor Gausfred III, comte del Rosselló

Any 1208

A Assís (Itàlia), Francesc d'Assís diu haver escoltat directament a Jesucrist ordenant-li que comencés la seva missió.

24 de febrer de 1262

Guillem Torrella, Pere Nunís, Berenguer Burguet i Pere de Sentmenat són els protectors del convent de santa Clara (Ciutat de Mallorques).

24 de febrer de 1265

Mor Roger IV de Foix

24 febrer 1281

Alfons X el Savi publica les primeres Ordenances Marítimes de Castella.24 de febrer de 1296

Bonifaci VIII condemna que Phillippe le Bel imposi un tribut als clergues sense autorització papal, i amença amb l'excomunió als qui paguin

Any 1304

Neix Ibn Battuta, explorador àrab

24 de febrer del 1338

Ramon de Palaciolo i la seva muller contracten amb Andreu i Saurina de Sant Just la permuta següent: Els Palaciolo els cedeixen quaranta lliures i quatre sous censals sobre patis, cases, hospicis, horts i olivars a Sóller, situats a les porcions de Gasto de Bearn, d'Arnau de Torrella i de Bernat de Santa Eugènia. També els cedeixen dos immobles desocupats, valorats en cent vint-i-cinc lliures: la casa amb pati que fou de Pere Feliu i l'hospici, tafona, forn i estable que havia estat de Bartomeu Ferrer.
Els Sant Just, a canvi, transfereixen cent lliures de renda que reben anualment els drets sobre l'estany, les salines i la caça de l'albufera de Sardenya, prop del castell de Càller, que son pare, Nicolau de Sant Just, obtingué del rei Alfons d'Aragó l'any 1328 i que foren ratificats per Pere IV el 1337.

 24 de febrer de 1339

Joan de Puigventós compra dos rafals a Felanitx.24 de febrer de 1351

Caterina i Sícília Santacília tornen a obtenir del rei Pere el Cerimoniós els béns confiscats a la seva mare per haver fet costat a Jaume III.

24 de febrer de 1386

Mor Carles III de Nàpols

24 de febrer de 1389

Derrota d' Albert III de Suecia davant Margarida de Dinamarca

24 de febrer de 1463

Neix Giovanni Pico della Mirandola

24 de febrer de 1479

Derrota portuguesa a Albuera.L´exercit,de la Beltraneja, era dirigit per Garcia de Meneses

Any 1496

Mor Eberard V de Württemberg (n. 1445)

24 de febrer de 1500

Neix Carles d'Habsburg  fill de Joana la Loca i Felip a Gant, en un excusat, al temps d´una festa

El dia 24 de Febrer, gairebé 1800 agermanats fan una mostra militar pels carrers de Ciutat de Mallorques. Els agermanats han pres el seu moviment com una creuada i per això s’han posat una creu roja al pit i s’han deixat la barba.

La Quitació és santa. Cada gremi té la seva ensenya. Els moliners van amb una tela amb brodaduda d’or,els gerrers amb una bandera groga, els botiguers amb bandera blava de tafetà, els blanquers duen a la bandera l’escut amb el calze i l’hòstia sobre la bandera amb els pals, els carnissers amb bandera blanca, els pintors i boters amb banderes de tafetà blaves i vermelles, els argenters  i els sastres amb banderes vermelles de tafetà, els sabaters, bandera vermella de domàs, els ferrers, groga i vermella, els paraires, bandera d’or i carmesí i blaves de tafetà.

Simó Nicolau, botiguer, Gabriel Piris, sastre, Bernadí Socies, Joanot Gil, Joan Seguí, abaixador, Joan Bonet, ferrer, Antoni Garau, picapedrer, Pere Avellà, paraire, Pere Francès, serrador, Joan Puig, barreter, duien  espingardes, Antoni Oliver i Pere Roca,barreter duien alabardes, Pere Joan, peraire, duia una ballesta, Lluc Marçà, picapedrer, anava amb una espasa a cada mà, Carles Vanrell, sabater, duia guants de malla i espasa de dues mans, Blai Garriga, flassader duia capa i espasa, Antoni Gual, amb capa, espasa i rodella, Pere Vinyavella, mesurador d’oli, duia celada al cap i una destral, Miquel Capellà, taverner, anava amb una maça de claus

Pere Pellicer, forner, duia una llança verda, Joan Avellà sabater duia espasa i rodella (escut radó), Antoni Gual, espasa, rodella i capa, Joan Farfan, traginer tenia un escut daurat, Guillem Seguí, calceter, duia un pavès daurat robat de Sant Francesc, Perot Costa, el barber dels Colom s’havia posat un jaquet de malla, Francí Garau,paraire, duia la cuirassa vermella

El mateix dia, torna Jordí Botí que habia anat a Barcelona a entregar avisos a la Cort. Barcelona patia la pesta i els morbers no l’havien de deixar entrar En aquest cas era obligatòria la inspecció del seu bergantí, i la quarentena, però desembarcà a Santa Ponça.

Els agermanats en saber-ho el cercaren, i Botí s’amagà a la torre de Porto Pi. Només el virrei va evitar la seva mort en mans agermanades (l’hostaler Joan Palou el volia matar) , però, saquejaren i li cremaren el bergantí, i després saquejaren la seva casa de la Drassana. Cosme Bonet, agermanat mariner, duia la iniciativa.

Els agermanats demanen responsabilitats als morbers per haver comès una infracció greu i demanen el seu càstig. A partir d’aquests fets només dues portes de Ciutat queden obertes, la Porta Pintada i la de Sant Antoni.


Any 1503

A la costa de Veraguas (Panamà), Cristóbal Colón funda Santa Maria de Betlem, primer llogaret espanyol en territori continental americà. Un mes després, els seus homes segresten a diversos indígenes i el 16 d'abril són expulsats del lloc (que encara avui segueix deshabitat) i tornen a Espanya.

24 de febrer de 1505

Són executades (relaxades) a Ciutat de Mallorques, Beatriu, esposa de l'argenter Bonanat Berard, i Isabel, esposa de Gabriel Cortès, descendents de jueus conversos.

24 de febrer de 1506

És executada (relaxada) a Ciutat de Mallorques, Constança, esposa de Joan de Lluna.

24 de febrer de 1507

Diu la llegenda que Jesucrist va suar sang a la cova de Sant Martí d'Alcúdia (Mallorca).

Any 1509

Mor Pietro del Donzello, pintor


Any 1519

Neix Francesc I de Lorena, duc francès

24 de febrer de 1521

Desfila per Ciutat de Mallorques una mostra de la mílicia agermanada.

Any 1524

El papa Climent VII concedeix a la Inquisició d'Aragó poder jurisdiccional sobre la sodomia, comporti o no heretgia.

Any 1525

A la batalla de Pavia, les tropes imperials de Carlos I vencen les franceses de François I, de manera que es posa fi a la Guerra dels Quatre Anys.

Mor Louis de la Trémoille, general

Any 1527

A Hongria, després de la mort de Lluís II, el seu cunyat Ferran i la seva esposa Anna d'Hongria són coronats reis d'Hongria i de Bohèmia.

24 febrer 1529

L'alemany Alfonso Alfinger és nomenat primer Governador de Veneçuela. S'estableix en la localitat de Coro.

24 de febrer de 1531

Els jurats es queixen de la manca de respecte del virrei dels drets i privilegis al síndic a la Cort, Antoni Jeroni Gual (ARM AH 691, f. 10): «Lo señor Virrey ha donada mort a mossen Bernat Morey e segons diu lo dit Señor Virrey en la dita executió ha feta no ha servada la forma per lo dret comú e frencheses statuyda...» (Carta dels jurats de Mallorca al síndic a la Cort Antoni Jeroni Gual).

24 febrer 1534

Per real cèdula s'estableix la primera divisió geogràfica de la Nova Espanya, creant-se quatre províncies: Mèxic, Michoacán, Coatzacoalcos i les Mixtecas, més els territoris de Tabasco i Yucatán.

Any 1536

Neix Climent VIII, papa des de 1592

Any 1545

Neix Juan d'Àustria, militar espanyol

24 de febrer de 1556

Pere Nét és designat alcaid del castell de Felanitx  per Gaspar de Montcades, càrrec vacant després de la mort de Francesc Burgues.(AHM Lletres Reials t, 94, f. 164.).

Any 1557

Neix Maties d'Habsburg, emperador del Sacre Imperi Romà Germànic

L'emperador Carles V i I d'Espanya, cansat, entrega al seu germà Ferran la corona i es retira definitivament al monestir de Yuste, on seguirà de prop els esdeveniments polítics del regne.

24 febrer 1571

Felip II per Reial Cèdula decideix confiscar les finques rústiques i urbanes que havien estat propietat dels moriscos granadins per repartir-les entre els cristians.

Any 1580

Mor Henry FitzAlan, XIX comte d'Arundel (n. 1512)

Any 1582

Gregori XIII anuncia la butlla papal "Inter Gravissimas" per reformar el calendari el mes d'octubre del mateix any

Any 1588

Mor Johann Weyer, metge i demonòleg neerlandès

Any 1597

Neix Vincent Voiture, escriptor francès

Any 1607

En el Palau Ducal de Màntua s'estrena L'Orfeó de Claudio Monteverdi. És la primera obra catalogada com òpera.

Any 1619

Neix Charles Le Brun, pintor francès

24 de febrer de 1625

Mor Aina Clara Torrella, filla bastarda d'Alfons Torrella, sense haver aconseguit la solució del plet que havia interposat en reclamació de la meitat al menys de l'herència de Coanegra.

Any 1645

Neix Johann Ambrosius Bach, músic alemany

Any 1647

Al costat del riu Quillén, en l'actual província de Cautín (Xile), els invasors espanyols es reuneixen amb els indígenes maputxes en el segon Parlament de Quilín.

Any 1667

Mor Benedetto Di Virgilio, poeta italiano (n. 1600)

24 de febrer de 1684

És beneeix l'església dels Caputxins de Ciutat de Mallorques.

Any 1685

Mor Charles Howard, I comte de Carlisle, politic i militar


Any 1695

Mor Ambrosius Bach, músic alemany (n. 1645).

Any 1704

Mor Marc-Antoine Charpentier, compositor

Any 1709

Neix Jacques de Vaucanson, inventor francès

Any 1711

A Londres s'estrena l'òpera Rinaldo de Georg Friedrich Händel.

Any 1722

Neix John Burgoyne, general i dramaturg britànic

Mor Eleonora d'Este, princesa

Any 1729

Mor Ernest Lluís II de Saxònia-Meiningen (n. 1709)

24 febrer 1761

Pedro Messía de la Cerda, marí i militar nascut a Còrdova, pren possessió com a virrei, governador i capità general de Nova Granada, a més de president de la Real Audiència de Santa Fe.

24 de febrer de 1765

Diumenge.El bisbe publica un edicte en el qual imposa l'excomunió a tots aquells que han participat del joc de la parada i de l'auca.

Any 1767

Neix José Matías Delgado, eclesiàstic i polític salvadorenc

Any 1774

Neix Adolfo de Hannover, aristòcrata i militar britànic

Any 1777

Mor Josep I, rei portuguès (n. 1714).

24 de febrer de 1780

Per Real Cèdula s'integren a totes les Milícies Andaluses, incloses les antigues Guardes de la Costa del Regne de Granada, en un sol cos com tropa reglada de l'exèrcit, les Companyies van passar a cridar específicament Companyies d'Infanteria Fixa de la Costa de Granada.

24 de febrer de 1781

La neu arriba a Palma.

Any 1785

Neix Manuel Rodríguez, guerriller xilè

Mor Carlo Maria Bonaparte, general i polític italià

Any 1786

A Hanau, Alemanya, neix Wilhelm Grimm, que serà lingüista i literat alemany

Any 1799

Mor Georg Christoph Lichtenberg, científic i escriptor alemany (n. 1742).
   

Any 1808

José Bonaparte institueix l'Ordre de les Dues Sicilies.

Any 1810

Mor Henry Cavendish, científic britànic (n. 1731).
  

Any 1815

Mor Robert Fulton, enginyer i inventor nord-americà (n. 1765).

Any 1821

A  Mèxic es proclama el Pla d'Iguala, en vies de consolidar la independència política per Agustín d'Iturbide.

Agustín d'Iturbide dissenya la bandera nacional, que denomina Bandera de les Tres Garanties,i que consta de 3 colors verticals: verd, blanc i vermell.

Any 1825

S'estableix per decret la bandera i l'escut del Perú i s'anul·la el pavelló imposat en temps del general San Martín

Any 1826

Signatura del Tractat de Yandabo, que marca el final de la primera guerra a Birmània

Any 1827

L'esquadra argentina de l'almirall Guillermo Brown venç a la flota brasilera prop de Buenos Aires

Any 1830

Neix Narcís Serra, poeta i dramaturg

Any 1831

Neix Leo von Caprivi, canceller alemany (m. 1899).

Any 1832

Neix Juan Clemente Zenea, poeta i periodista cubà (m. 1871).

Any 1836

Neix Winslow Homer, pintor naturalista nord-americà (m. 1910).

Samuel Colt rep una patent per al revòlver Colt

Mor Daniel Berzsenyi, poeta hongarès (n. 1776)
   
Any 1837

Neix Rosalía de Castro, poetessa (m. 1885).


Any 1839

William Otis rep una patent per la pala mecànica
   
Any 1842

Neix Arrigo Boito, poeta i compositor italià (m. 1918).

Any 1848

Els revolucionaris assalten el palau de les Tulleries a París. A França, després de la revolta de 1848, la família reial borbònica fuig i mai torna a regnar en aquest país.

Any 1849

Es funda el diari panameny "L'Estel de Panamà"

Any 1852

Neix Francisco Javier Ugarte Pagès, polític espanyol (m. 1919).

24 de febrer de 1856

Estrena del nou vaixell de vapor Rei Jaume I, que va a Cabrera amb 300 persones i topa amb un llaüt que enfonsa.

Mor Nikolai Ivanovich Lobachevski, matemàtic rus (n. 1792).

Any 1859

Fundació a València, Espanya, de la Reial Societat Valenciana d'Agricultura

Any 1863

Neix Franz von Stuck, escultor alemany.

Any 1864

Neix José Pardo i Barreda, polític i president peruà (m. 1947).
   
Any 1866

Neix Piotr Lébedev, físic rus (m. 1912).

Any 1868

En els Estats Units, Andrew Johnson es converteix en el primer president sotmès al procés d'impeachment (destitució).

24 de febrer de 1875

Inici de les obres del ferrocarril de Palma a Inca.

Any 1881

A Xile es funda el fort Recabarren, per continuar amb l'Ocupació de l'Araucanía. Aquest fort es convertirà amb el temps en l'actual ciutat de Temuco.

Comencen els treballs al canal de Panamà

Any 1883

El Govern xilè expulsa del país al delegat de la Santa Seu

Any 1885

Neix Modesto López Otero, arquitecte espanyol (m. 1962).
   
Neix Chester Nimitz, militar nord-americà (m. 1966).

Neix Stanislaw Ignacy Witkiewicz, escriptor, fotògraf, filòsof i pintor polonès (m. 1939).

Any 1891

A  Brasil es promulga una Constitució Federal.

Any 1894

Mor Canuto Berea Rodríguez, director d'orquestra, violinista i compositor espanyol (n. 1836).

Any 1895

A Baire succeeix el Crit de Baire. S'inicia la segona guerra d'independència de Cuba, anomenada per José Martí com la «Guerra Necessària». Davant l'esclat, Espanya respon enviant 9.000 soldats, suspenent les garanties constitucionals i aplicant la censura de premsa.

Any  1896

El físic francès Henri Becquerel anuncia el descobriment d'una radiació emesa per l'urani.

Any 1897

Neix Hernán Figueroa Anguita, polític xilè (m. 1985).
   
Neix Yang Xiufeng, polític xinès (m. 1983).

Any 1905

El ministre d'Agricultura rus, Alexei Yermolov, sotmet davant el tsar Nicolau II la idea d'una Constitució.
   
S'obre el túnel del Simplon que uneix Itàlia i Suïssa.

Any 1908

El bisbe de Barcelona va publicar una pastoral contra el projecte de l'ajuntament de crear escoles «bisexuals i neutres».

Any 1909

A la localitat britànica de Brighton, es presenta per primera vegada al públic el cinema en color.
   
En el teatre Galdós de Las Palmas s'estrena el drama La esfinge, primera producció dramàtica de Miguel de Unamuno.

Neix August Derleth, escriptor nord-americà (m. 1971).

Any 1910

En el mercat d'Inca el blat es ven entre les 20 i les 20,50 pessetes la quartera, les faves per cuinar a 20 pessetes la quartera. el blat d'indi a 16, el safrà a 3 pessetes l'unsa.(La Gaceta de Mallorca 26/2/1910)
   

Any 1911

A  Alemanya, el Reichstag aprova l'increment gradual dels efectius militars fins a arribar als 515 000 homes en 1915.
   
A París es produeix la dimissió del primer ministre francès Aristide Briand, al qual succeeix Ernest Monis, que rep el suport de radicals i radicalsocialistes.

Mor Jules Joseph Lefebvre, pintor francès (n. 1834).

Any 1913

A Perú es constitueix un nou Govern, presidit per Federico Luna i Peralta.

Any 1914

El primer ministre britànic Winston Churchill aconsegueix crèdits suplementaris per a l'armada.

24 de febrer de 1916

Brusca a Inca

Any 1917

A Petrograd , una revolta esdevé en una rebel·lió militar que obliga al tsar Nicolau II a abdicar. Comença així la Revolució Russa.
   
El servei d'intel·ligència britànic intercepta un telegrama d'Arthur Zimmermann, secretari d'estat d'Afers Exteriors alemany, en el qual demana a Mèxic entrar en guerra contra els Estats Units.

Any 1918

Estònia declara la seva independència.

Jacinto Benavente és triat diputat a Corts per Madrid com a candidat maurista.

24 de febrer de 1919

L'exèrcit surt al carrer a Inca per reprimir les protestes obreres.


Any 1920

A Munic, Adolf Hitler canvia el nom del Partit Obrer Alemany a Partit Nacionalsocialista Obrer Alemany (NSDAP) i proclama el programa de vint punts que el regirà fins a la seva prohibició.
   
Any 1922

Alemanya concedeix l'extradició de Lluís Nicolau, assassí del president del Consell espanyol Eduardo Dato.

Neix Richard Hamilton, pintor britànic (m. 2011).

Any 1923

Neix Fred Steiner, compositor nord-americà (m. 2011).
   
Any 1925

A Granada s'inaugura el tramvia a Sierra Nevada (amb 14 túnels i 21 ponts en els seus 20 km de recorregut), que permet la comunicació entre molts pobles de la província.

Mor Hjalmar Branting, polític suec, premi Nobel de la Pau el 1921 (n. 1860)
   
Any 1926

Entre Buenos Aires i Montevideo s'estableix una línia aèria regular per a transport de passatgers.

Any 1929

Mor André Messager, director d'orquestra i compositor francès (n. 1853).
   
   
Any 1932

Les Corts de la Segona República Espanyola aproven la llei del divorci.
   
A Daytona International Speedway, Malcolm Campbell aconsegueix un nou rècord de velocitat sobre terra en aconseguir els 408,714 km / h amb un Napier-Campbell.

Mor Michel Legrand, compositor francès.
   
Any 1933

Les Corts espanyoles ratifiquen la confiança al govern per 173 vots contra 130 en el debat dels successos de Casas Viejas.
   
La reunió extraordinària de la Societat de Nacions delibera sobre el conflicte xinès-japonès i amonesta Japó pel seu procedir.

Neix Judah Folkman, biòleg i metge oncòleg nord-americà (m. 2008).
  

Any 1934

Neix Bettino Craxi, primer ministre Italià (m. 2000).

Any 1935

Paraguai es retira de la Societat de Nacions per no estar d'acord amb les propostes per acabar la guerra del Chaco

Mor Hjalmar Branting, politic suec (n. 1860)
   
Mor Valentin Zietara, pintor
  
  

 
24 de febrer de 1936

El Partit Comunista demana al Front Popular :

L'expropiació dels béns dels causants de les crisi del Crédit Balear i del Banc Agrícola.

Accions contra el augments de les tarifes de la Transmediterrània.

Augments salarials per als obrers ferroviaris.

Readmissió dels acomiadats a causa de les represàlies preses per l'antiga comissió gestora de Ciutat i la Diputació Provincial.

Posada en marxa de programes d'obres públiques per fer frot a l'atur.

Alliberament d'impostos per als petits comerciants.

Processament del tinent Pujolà, del capità de la Guàrdia Civil i de l'exgovernador civil, amic de Joan March.

Expressa la protesta pel nomenament del general Goded com a comandament militar.

A pechina (Almeria) és assassinat el militant falangista José Díaz García


Any 1937

La Unió Soviètica prohibeix l'enviament de voluntaris a la Guerra Civil Espanyola.

Són afusellats pels feixistes, Emili Darder i Cànaves, Antoni Maria Ques i Ventayol, Alexandre Jaume Rosselló i Antoni Mateu Ferrer en el cementiri de Palma.

El mateix dia els feixistes jutgen a l'Escola d'Arts i Oficis el pobler Jaume Serra Cardell i Crisant Valcàrcel Moll,carrabiner de Ciutadella. També és condemnat a mort en consell de guerra el carrabiner d'Inca Antonio Palazón López.


Any 1938

A la fàbrica Du Pont d'Arlington (Nova Jersey) es procedeix a iniciar la fabricació del primer producte de niló destinat a la venda: un raspall de dents.

Mor Thomas Gann, arqueòleg alemany (n. 1867).

Any 1941

Mor Lothar von Arnauld de la Perière, almirall, comandant militar de Danzig

Mor Robert Byron, escriptor
  
   
Any 1942

L'ambaixador alemany Franz von Papen pateix un atemptat a Ankara.

Neix Joseph Lieberman, polític nord-americà.

Mor Anton Drexler, polític nazi alemany

Any 1943

Neix Pablo Milanés, compositor cubà.
  

Any 1944

Neix Nicky Hopkins, músic britànic (m. 1994).
   
Neix David Wineland, físic nord-americà.

Mor Pietro Pajetta, partisà, en combat contra el feixisme a Itàlia. També va combatre per la República espanyola i a la Resistència francesa.

Mor executat Giacomo Perlasca, partisà de la Brigada Flama Verda.
   
Any 1945

A Egipte, el primer ministre Ahmed Maher Pasha és assassinat al parlament després de llegir un decret.

Mor Giovanni Balbo, partisà, a conseqüència de les ferides rebudes en combat

Mor assassinat pels feixistes Eugenio Curiel, antifeixista italià

Mor executat pels feixistes el partisà Dario Scaglione

Es suïcida a la presó Renato Mazzolani, militar antifeixista
   

Any 1946

A Argentina Juan Domingo Perón és elegit president. Perón va ser empresonat el 1945, però les mobilitzacions dels treballadors exigint la seva llibertat i la insistència de la seva dona, Eva Duarte de Perón, van forçar al seu alliberament.

Neix Grigory Margulis, matemàtic rus.
 

Any 1948

Mor Alfredo Baldomir, militar, polític i president uruguaià entre 1938 i 1942 (n. 1884).
   
   

Any 1949

A  l'illa de Rodes se signa l'armistici que posa fi a la primera guerra àrab-israeliana.
   
En els Estats Units es llança el primer coet de dues etapes, que ascendeix fins a una alçada de 392 km.

El líder sionista Hayim Waissman és elegit president d'Israel.
   
Any 1950

A Barcelona mor afusellat l'anarquista Manuel Sabater.

Neix Miguel Arias Cañete, polític espanyol.
   
Neix Daniel Txopitea, pintor i escultor espanyol (m. 1997).Any 1953

Mor Gerd von Rundstedt, general nazi, alliberat de la presó el mes de juliol de 1948 (n. 1875).
   
Any 1955

A Bagdad s'estableix l' Organització del Tractat Central (Pacte de Bagdad), aliança militar entre l'Iraq i Turquia, al qual s'adherirà més tard Gran Bretanya, el Pakistan i l'Iran.

Neix Steve Jobs, fundador d'Apple Computer (m. 2011).

Mor Erwin Lahousen, general austrìac crític amb el nazisme
   

24 de febrer de 1956

Enfonsament i mort enfront del Cap d'Oropesa, a la Punta Colomera, del pailebot mallorquí Carmen de la "Comercial Española de Transportes "que transportava fusta de Seta cap a Gandia, amb 8 tripulants, 6 d'ells d'Andratx:

Capità: Antoni Bonet Ribas d'Eivissa
Contramestre : Onofre Riera Alemany d'Andratx.
Mecànics : Baltasar Jofre Pujol d'Inca i Jordi Vidal Adrover, de Santanyí.
Mariners : Jaume Ripoll Bestard, Joan Covas Bosch,  Jaume Cunill Gelabert,  Guillem Alemany Martorell.

Neix Hevzi Nuhiu, escultor albanès.
   
Neix Judith Butler, filòsofa nord-americana.

Any 1957

En El Caire té lloc la conferència dels caps d'estat d'Aràbia Saudita, Egipte, Jordània i Síria

Any 1958

A la selva de la Sierra Maestra (Cuba), Ràdio Rebelde -la difusora dels rebels liderats per Fidel Castro comença a transmetre.
   
A Londres, el filòsof Bertrand Russell comennça la Campanya per al Desarmament Nuclear.
   
Any 1960

A  Barcelona es refonen les companyies de transport urbà.

Any 1964

Mor Alexander Archipenko, escultor rus, nacionalitzat nord-americà (n. 1887).
  
Neix Todd Field, cineasta nord-americà.   

Any 1966

A Ghana, el general Joseph A. Ankrah encapçala un cop d'estat, aprofitant que el president Kwame Nkrumah es troba de viatge per Àsia.
   
En el marc de la guerra del Vietnam, el fotògraf japonès Kyoichi Sawada registra la imatge (que guanyarà un premi World Press) d'un blindat M113 amb soldats nord-americans arrossegant el cos d'un soldat del Vietcong fins matarlo.

Neix Alain Mabanckou, escriptor congolès.
   
   
Any 1967

La fundació Juan March adquireix el Cantar de mio Cid (el manuscrit més valuós de la Biblioteca Nacional) en 10 milions de pessetes.

Mor Franz Waxman, compositor alemany (n. 1906).
  
   
Any 1968

El Ministeri de Defensa nord-americà suspèn els vols de previsió realitzats per avions carregats amb bombes atòmiques.
   
En el transcurs de la Guerra del Vietnam, forces nord-americanes efectuen el primer bombardeig al port fluvial de Hanoi.
   
És fundat el canal Multimèdia Televisió.

Any 1969

Mor Ernest Page, polític autonomista de la Unió Valdostana
   
Any 1973

El dictador argentí, general Alejandro Agustín Lanusse, arriba a Madrid en una visita oficial al dictador espanyol Francisco Franco.
   
Any 1974

A Lahore, 36 països islàmics reunits decideixen atorgar ajuda als països en vies de desenvolupament.

Any 1975

Mor Nikolai Bulganin, president soviètic entre 1955 i 1958 (n. 1895).
   
   
Any 1976
   
A Cuba entra en vigor la constitució, aprovada un any abans pel Comitè Central del Partit Comunista de Cuba.
   
A Madrid, l'Organització Mundial del Turisme instal·la la seva seu central.

Neix Jorge Matute Johns, estudiant xilè desaparegut després d'un crim sense culpables (f. 1999).
  

Any 1977

Neix Alberto Valdivia Baselli, escriptor peruà.
   
Any 1978

Enrique Fuentes Quintana, vicepresident segon i ministre d'Assumptes Econòmics d'Espanya, presenta la seva dimissió, circumstància que aprofita Adolfo Suárez per a realitzar altres canvis en el Gabinet format fa un any.
   
Any 1981

El tinent coronel Antonio Tejero, després de mantenir segrestat al Govern i als diputats espanyols durant gairebé 20 hores, es lliura a les forces governamentals. És detingut, també, el general Jaime Milans del Bosch i altres col·laboradors en el fallit cop d'Estat.
   
Al nord del golf de Corint (Grècia) un violent sisme causa 16 morts i 400 ferits.
   
Any 1983

El govern espanyol aprova el projecte d'incompatibilitats per als alts càrrecs.
   
Any 1984

Brunei s'independitza del Regne Unit.
   
Any 1985

A Cardedeu (Barcelona) acaba el primer congrés del «moviment verd» espanyol.
   
Any 1987

El cardenal-arquebisbe de Madrid-Alcalá, Àngel Suquía, és elegit president de la Conferència Episcopal Espanyola.
   
Any 1988

A Madrid, ETA segresta l'empresari Emiliano Revilla.
   
Any 1989

L'aiatol·là Ruhollah Khomeini ofereix 3 milions de dòlars de recompensa per la mort de l'autor d'Els versos satànics, Salman Rushdie.
   
A Algèria, una àmplia majoria aprova la nova Constitució que dóna pas al pluripartidisme.
   
A Espanya, el Consell de Ministres aprova la plena incorporació de la dona a totes les armes, cossos i escales de les Forces Armades, encara que no té obligació de complir el servei militar.
   
Any 1990

En les eleccions parlamentàries de Lituània aconsegueix una aclaparadora majoria el moviment independentista Sajudis.

Mor Sandro Pertini, polític italià (n. 1896).
   
Any 1991

Ofensiva terrestre dels EUA contra l'Iraq, dins de l'anomenada Guerra del Golf Pèrsic, amb el major atac registrat des de la Segona Guerra Mundial.

Atemptat frustrat contra l'expresident argentí Raúl Alfonsín.

Any 1993

Mor Hernando Viñas, pintor espanyol (n. 1904).
  
   
Any 1994

El govern de Nicaragua i els caps «recontras» acorden el desarmament dels rebels.

24 febrer 1995

El PSOE demana facilitats per cancel·lar el seu deute històric de 10.000 milions.

24 de febrer de 1996

Mor Angelo Caria,independentista sard
   
Any 1998

L'FBI i la policia dels Estats Units destapen una xarxa dedicada a la venda d'òrgans humans procedents de presos xinesos executats al seu país.
   
L'Assemblea Nacional de Poder Popular (Parlament) tria per unanimitat a Fidel Castro com a president del Consell d'Estat, el màxim òrgan de poder a Cuba.
   
Any 1999

Madonna i Céline Dion són les triomfadors de la 41.º edició dels premis Grammy.
  
Any  2000

Un grup d'investigadors espanyols del CSIC i de la UNED aconsegueixen que rates paraplègiques tornin a caminar.

Any 2001

Mor Claude Elwood Shannon, enginyer electricista i matemàtic nord-americà (n. 1916).

Any 2002

Mor Leo Ornstein, compositor i pianista rus (n. 1893).
   
Any 2003

L'ultranacionalista serbi Vojislav Šešelj es lliura al Tribunal Penal de l'Haia per respondre per crims de guerra i contra la humanitat.
   
L'escriptor i periodista mexicà Xavier Velasco aconsegueix el premi Alfaguara de novel·la amb l'obra Diablo guardián.
   
El músic Robert Trujillo ocupa el lloc de baixista a la banda de thrash metall Metallica.
   
Any 2004

Un grup d'arqueòlegs iraquià anuncia que filtracions d'aigua procedents d'un canal artificial construït per Saddam Hussein posen en perill les mil·lenàries ruïnes de l'antiga Babilònia.
   
Any 2005

La insurrecció iraquiana assassina a 15 policies a Tikrit.
   
A São Paulo (Brasil), els prínceps d'Astúries inauguren la major seu de l'Institut Cervantes a Iberoamèrica.
   
Els químics Laura Gagliardi (Universitat de Palerm) i Björn Roos (Universitat de Lund) publiquen a la revista Nature el descobriment d'un nou tipus d'enllaç químic que està format per 10 electrons, l'equivalent a cinc enllaços covalents.24 de febrer de 2006

Maria Antònia Munar (UM) inaugura una planta per tractar enderrocs a Bunyola

Constitució a Palma de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica

El Govern balear destina als bisbats de Mallorca i Eivissa una subvenció de 13.086.000 euros per a la restauració de diversos béns del patrimoni històric eclesiàstic.

La neu caiguda va quallar a Lluc,al Teix, a Lloret, a les zones altes de Selva, al Puig de Bonany, de Petra; al de Sant Salvador, i a Cura

La carretera C-713 reformada per Coexa,que connecta les localitats de sa Pobla i Alcúdia s'obrirà novament al trànsit.

Espanya decideix obrir ambaixades permanents a Nova Zelanda, Sudan, Trinitat i Tobago i Iemen.

Mor Carlos Martínez Sotomayor, advocat, diplomàtic i polític xilè (n. 1929).
   
   

24 de febrer de 2010


Els treballadors grecs segueixen una vaga general en protesta contra el pla d'austeritat dissenyat pel Govern socialista encapçalat per Giorgos Papandreou que preveu pujades d'impostos, congelació de salaris i la pujada de l'edat de jubilació.

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Sevilla ha dictat presó comunicada sense fiança per a H.J., el jove kurd de passaport sirià que va ser detingut després de llançar una sabata contra el primer ministre turc, Recip Tayip Erdogan

Fernando Galán Guerrerro , DNI 37.776.325-K, designat per ocupar el càrrec de Coordinador General De Treball

Moren 10 persones en un enfrontament entre presumptes membres del càrtel del Golf i policies enfrontament entre presumptes membres del càrtel del Golf i policies a Ciudad Mier ,a l'estat mexicà de Tamaulipas

Moren dues persones  i 17 més han quedat ferides de diversa gravetat en un incendi aquesta matinada en un hotel d'Andorra la Vella.

Moren 6 persones i 60 més han desaparegut com a conseqüència d'un despreniment de terra que produït al districte de Bandung, a Java Occidental

La Junta d'Andalusia ha informat que entre 1.200 i 1.500 persones s'han vist obligades a desallotjar els seus habitatges, un total de 410 immobles, a Sevilla, Còrdova i Jaén per les inundacions

Miquel Nadal, dimiteix com regidor d'UM en l'Ajuntament de Palma

Moren vuit presumptes milicians talibans en l'atac d'un un avió de combat no tripulat estatunidenc a l'aldea de Dargi Mandi, a quatre quilòmetres al nord de la capital de Waziristan del Nord

Mor Carlo Cicuttini, terrorista feixista d'Ordine Nuovo

Mor Pietro Mitolo, combatent feixista de la República de Saló


24 de febrer de 2011


Un total de 115 hondureños deportats d'Estats Units han estat rebuts aquest dijous per autoritats governamentals en l'aeroport de Tegucigalpa.

Muamar Gadafi, ha perdut el control de les ciutats de Misurata (nord-oest) i Tobruk (noreste), després que els manifestants antigubernamentales es fessin amb Benghazi.

La Justícia britànica extradita a Julian Assange a Suècia.

Moren 49 emigrants somalís tractant d'arribar a les costes d'Iemen

L'exministre d'Informació egipci Anas al Fekki i el president de la televisió pública, Ussama el Sheij, van ser detinguts aquest dijous acusats de corrupció.

La policia arresta l'exgerent de l'IMFOF (Institut Municipal de Formació i Ocupació) de l'Ajuntament de Palma Catalina Palleras.

Mor Neman Salman, considerat com el "ministre de guerra" d'Al Qaeda a L'Iraq, durant una operació armada en la localitat central de Hit, en la província del Anbar.

La ciutat libia de Zuara, a 120 km a l'oest de Trípoli, ha estat abandonada per la policia i els militars i està sota control del poble

El cap de la Policia de la ciutat libia de Bengasi, general Ali Huweidi,anuncia la seva dimissió i va dir que s'havia sumat a la revolució popular.

En els Estats Units, el transbordador espacial Discovery és llançat en la seva última missió, la STS-133.

Any 2012

A la ciutat colombiana de Bucaramanga a les 08:43 del matí es registra un fort terratrèmol, amb una magnitud de 5,6 graus en l'escala de Richter.

Mor Jorge Swett, muralista, pintor, advocat i escriptor guayaquileño (n. 1926).

Mor Istvan Anhalt, compositor hongarès
   
Any 2014

Mor Carlos Páez Vilaró, artista plàstic uruguaià (n. 1923).
   
Mor Harold Ramis, actor, guionista i director cinematogràfic nord-americà (n. 1944).
   
Mor Juan José Plans, escriptor i periodista espanyol (n. 1943).