Clicar imatge per veure la crítica a l'acord marc

 

Posicions de LCR en relació a l'Estatut dels Treballadors d'UCD