Desembre de 1971

 

 

 

 

Bartolomé Anguera Sansó, diputat provincial franquista.

 
 

7 de desembre de 1971 

 

 

 

 

14 de desembre de 1971

Gerardo Maria Thomàs Sabater era  el ponent  de la 1ª Ponència del Consejo Econ.ómico Social Sindical

 

 

 

any1972