9 de març


detencions

14 marçLa majoria del grup Comunismo va constituir, el març de 1971, la Lliga Comunista Revolucionària
(LCR), i es va proposar com a futura secció espanyola del Secretariat Unificat de la Quarta Internacional. La LCR va incorporar  militants de l’organització universitària Estudiants Marxistes-Leninistes
i alguns militants del POR(T) i d’Acció Comunista (AC). Per la seva banda, la minoria
va donar lloc a la Fracción Trotsquista de Comunismo, que es va adherir al Comitè Internacional de la Quarta Internacional.

 

17 de març de 1971 -  Miguel Pastor Vaquer és el batle franquista d'Artà.

26 de març de 1971

Pla Alzamora

Pla AlzamoraEn el Combate del març de 1971 s'expressava  la Lliga Comunista Revolucionària, en el seu primer any d'existència.

 

 

 

 

 organismes franquistes